Iris Ballroom - București

IRIS BALLROOM este un proiect S.C. IRIS FORUM EVENTS S.R.L., cu sediul social in București, str. Drumul Padurea Neagra nr.60, parter, Bl. 06/2, sc.A, ap.1, cam.1, sector 1.
S.C. IRIS FORUM EVENTS S.R.L. este inregistrata la Registrului Comertului sub nr. J40/3929/2015, CUI RO34311176, capital social 300 lei.